Artikkelit

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjän ja  tämän edustajan nimi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry. Vastuuhenkilönä on yhdistyksen puheenjohtaja. Tietojärjestelmän ylläpitäjänä on  yhdistyksen webmaster. Heidän yhteystietonsa löytyvät yhdistyksen kotisivuilta kohdasta "Yhteystiedot".

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarvittavien käyttöoikeuksien jakaminen päivitettäessä yhdistyksen toimintaan liittyviä tietoja. Tavoitteena on tiedonkulun ja tietoturvan parantaminen sekä toiminnan rationalisoiminen. Rekisteröityminen järjestelmään on vapaaehtoista.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Tietojärjestelmään kerätään autentikoinnin järjestämiseksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, käyttäjätunnus, salasana, sähköpostiosoite. Kun tiedot on annettu, henkilölle määritellään ylläpidon toimesta hänen roolinsa mukaiset käyttöoikeudet.

4. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä on käyttäjän itsensä ilmoittamat tiedot sekä ylläpidon toimesta annetut käyttöoikeudet.

5. Tietojen luovutus Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille Euroopan unionin alueella eikä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Rekisterillä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu sisällönhallintajärjestelmän osalta siten että pääsy järjestelmän intranet-alueelle on sallittu henkilökohtaisella käyttäjätunnus/salasana-yhdistelmällä. Käyttäjätietokantaan on pääsy ainoastaan pääylläpitäjällä. Salasanat ovat tietokannassa salattuja. Käyttöoikeudet on määritelty käyttäjäryhmittäin.